Välj klinik
Steg 1 of 2
Under registreringen kommer du först att få välja den organisation din klinik tillhör och sedan välja din klinik.Om kliniken inte finns med i GerioWeb så ber vi dig att lägga till den. I nästa steg skapar du ett användarkonto med dina uppgifter. Det kan ta någon dag innan ditt medlemskaps godkänns och du får e-post när det är färdigt.

Organisation: Välj den organistation eller det landsting som din klinik tillhör. Är du osäker så välj "Alla organisationer".
Klinik:
Om din klinik inte finns med, klicka här för att lägga till den